עו"ד יורם ליכטנשטיין
משפטן מומחה במשפט דיגיטאלי, דיני הגנת הפרטיות וה-GDPR.

יורם ליכטנשטיין, עו"ד, cipp/e ומוסמך להגנת הפרטיות באיחוד האירופי.

https://www.y-law.co.il/