מניעת נטישה של אנשי מכירות ושטח


מודלים ואסטרטגיות לשימור, לגיוס ולתגמול אנשי מכירות ושטח


מרכז הכנסים, קראון פלאזה ת"א  ◄  27/05/19אחד האתגרים המרכזיים עמם מתמודדים ארגונים וחברות הינו אחוז הנטישה הגבוה של אנשי המכירות (כולל עובדי מוקדים ואנשי שטח). העובדות מלמדות שקשה לשמר אנשי מכירות טובים לאורך זמן וקשה אף יותר למי שלא מטפל בנושא באופן מקצועי.

המרכז הבינלאומי לכנסים, בשיתוף עם פורום משאבי אנוש, מקיימים סדנא ייחודית החושפת בעזרת מומחים, מודלים ואסטרטגיות לגיוס, הכשרה, שימור, ותגמול אנשי מכירות, הכוללת ארגז כלים ייעודי למניעת נטישה של אנשי מכירות ושטח.

 

הסדנא תיערך ביום ב' – 27/05/19, - מרכז הכנסים, קראון פלאזה תל אביבאנשי המכירות והמנהלים הישירים הם עמוד השדרה והנכס החשוב לשגשוגו של כל ארגון. הטיפול במשאב אנושי זה, כמו גם אופן גיוסו, הכשרתו ותגמולו, הם תהליכים ארוכים ויקרים ולכן שימור אנשי המכירות הטובים ומניעת נטישתם מצריך תשומת לב מיוחדת ובכלל זה בניית אסטרטגית שימור ומניעת נטישה.

הסדנא המוצעת מהווה הזדמנות מצוינת וחשובה להתעדכן ביום מרוכז אחד, בהיבטים ניהוליים וארגוניים של שימור ומניעת נטישה של אנשי המכירות. הסדנא תציג כלים ומודלים לבניית אסטרטגיה נכונה של גיוס, הדרכה, הכשרה, תגמול ועוד.
 

קהל יעד
הכנס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי שיווק, סמנכ"לי ומנהלי משאבי אנוש, מנהלי הדרכה, מנהלי גיוס, מנהלי מכירות וכל מי שתחום ניהול המשאב האנושי בתום המכירות הוא חלק משגרת עבודתו.

דמי השתתפות מוזלים למקדימים להירשם  - הירשמו עכשיו !